Direkte etter temamøte for hjertesvikt og hjerte-karkirurgi ble det første fagrådsmøtet i UNIKARD holdt. Til stede var: Ole M. Sejersted (leder), Truls Myrmel, Eva Gerdts, Signe Bang, Grete Tell, Cecilie Risøe, Lars Gullestad, Charlotte B. Ingul, Mari Dyrset (ref). Forfall: Rune Wiseth og Maja Lisa Løchen.

Agenda for UNIKARD fagrådsmøte 28.04.2011:

 Sted og tid: Torsdag 28. April, Radisson Blu Hotel, Gardermoen, 15.30-18.30. Middag fra 18.30.

 1. Konstituering og presentasjon av det nye fagrådet for UNIKARD

2. Historikk v/leder Ole Sejersted

3. Presentasjon av UNIKARD v/forskningskoordinator Charlotte Björk Ingul

4. Hva har skjedd siden september 2010 v/Charlotte Björk Ingul og Ole Sejersted

Logo, hjemmeside, ansettelser

Kort beskrivelse fra møter i Bergen, Tromsø, Trondheim, Oslo og Stavanger

Kort oppsummering av temamøte epidemiologi

Kort oppsummering av temamøte hjertesvikt/hjerte- karkirurgi

UNIKARD presentert på Vintermøtet, Vårmøtet, Heart Failure

5. Finansieringsordninger

Info om midler fra NFR til UNIKARD v/Signe Bang

Hvordan stimulere flere midler inn i UNIKARD? Politisk påvirkning?

6. Fremtidlige aktivitetsområder innenfor UNIKARD

a) Diskusjon om de tre faggruppene og deres forskjellige behov (thorax/kar, hjertesvikt, epidemiologi/registerforskning)

b) Modeller for infrastruktur modeller: Skal UNIKARD ta et initiativ innenfor: dyremodeller, imaging, biobank, gensekvensering, systembiologi, chemical biology, forebyggende kardiologi?

c) Nasjonal forskerskole i hjerte- kar forskning

d) Nasjonale konferanser

Hvilke kongresser og møter bør UNIKARD være representert på?

e) Hvordan stimulere til gode prosjektsøknader?

7. Eventuelt

8. Møtekalender, antall møter og hvor ofte

 

Referat  fra møtet kan du lese her: Referat UNIKARD fagrådsmøte 28.04.11