Færre vellykkede elektrosjokk når brystet er komprimert

Mekaniske brystkompresjoner ved hjertestans gjør at man kan gi elektrosjokk fra en hjertestarter mens kompresjonene pågår. Nå viser en studie at elektrosjokk som gis mens brystet komprimeres gir dårligere resultat enn når sjokk gis under en pause fra kompresjonene.