En pause i brystkompresjoner rett før hjertestarteren gir et elektrosjokk kan være uheldig for pasienter med hjertestans, og automatiske, mekaniske brystkompresjoner gjør det mulig å unngå slike pauser. I fjor publiserte imidlertid norske forskere en studie som indikerer at det kan være en ulempe å fortsette kompresjonene mens det gis sjokk. Nå har de analysert datamaterialet på nytt, og det viser seg at ulempen gjelder for sjokk som gis i kompresjonsfasen av brystkompresjonssyklusen.

Les også: Bedret ikke effekten av elektrosjokk med kortere før-sjokk-pauser

Forskerne delte inn hjertestanspasienter som fikk mekaniske brystkompresjoner som en del av den store internasjonale CIRC-studien i tre grupper ut fra om de hadde fått elektrosjokk i kompresjonsfasen, dekompresjonsfasen eller i hvilefasen mellom dekompresjon og kompresjon. Kontrollgruppa bestod av pasienter som hadde fått sjokk under pause fra kompresjonene. Det viste seg at det var lavere sannsynlighet for at elektrosjokket førte til at ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi opphørte blant pasientene som var i kompresjonsfasen da de fikk sjokk, sammenlignet med pasientene i kontrollgruppa. Dette gjaldt både i analyser som bare inkluderte det første elektrosjokket og i analyser som inkluderte de tre første elektrosjokkene en pasient fikk. I dekompresjonsfasen og hvilefasen var imidlertid ikke sannsynligheten for vellykket elektrosjokk signifikant lavere enn i kontrollgruppa.

Årsakene til at det kan være ugunstig å gjennomføre hjertekompresjoner under et elektrosjokk er usikre, men det kan tenkes at det skyldes at kompresjoner endrer formen og plasseringen til hjertet og påvirker vinkelen mellom elektrodene til hjertestarten. Nye studier kreves for å undersøke mekanismene nærmere, samtidig som det trengs studier som ser på hvordan timing av elektrosjokk ved kontinuerlige brystkompresjoner påvirker overlevelse etter hjertestans.

Les også: Automatiske brystkompresjoner øker overlevelse ved langvarig hjerte-lunge-redning
Les også: Kan ny metode gi bedre hjerte-lungeredning?

Leave a reply