Færre hjertestansofre overlever når de utvikler akutt nyreskade

Risikoen for å dø det første halvåret etter hjertestans utenfor sykehus var mer enn tredoblet for gjenopplivede pasienter som utviklet akutt nyreskade som følge av hjertestansen. Også sjansen for godt nevrologisk utfall var betydelig redusert.