Studien fra Oslo universitetssykehus inkluderte 245 hjertestanspasienter som hadde gjenvunnet spontan sirkulasjon og som var i koma da de ble lagt inn på sykehusets akuttavdeling. Alle pasientene ble behandlet med terapeutisk nedkjøling til 33 grader i 24 timer. 46 % av pasientene utviklet akutt nyresykdom innen tre dager, og disse hadde mer enn tre ganger høyere risiko for å dø i løpet av det neste halvåret sammenlignet med pasientene som var fri for nyresykdom. Også etter at forskerne hadde justert for andre variabler som kunne påvirke sammenhengen mellom nyresykdom og overlevelse var risikoen langt mer enn doblet.

Totalt døde 112 av pasientene i løpet oppfølgingsperioden, mens 50 % hadde god nevrologisk funksjonsevne etter de seks månedene. De nyresyke pasientene hadde bare 32 % sannsynlighet for å ha god nevrologisk funksjonevne sammenlignet med de nyrefriske. De sykeste pasientene har behov for nye nyrer, men forskerne så ingen forskjell på overlevelsen eller det nevrologiske utfallet da de sammenlignet nyresyke som hadde fått transplantasjon med de som ikke hadde fått det.

– En plausibel forklaring kan være at legene var flinke til å velge ut transplantasjonspasienter med høy sannsynlighet for god prognose. Alternativt kan det tenkes av transplantasjonen i seg selv kurerte pasientene ved å fjerne giftige, sirkulerende stoffer fra kroppen, skriver forskerne i artikkelen publisert i septemberutgaven av Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Leave a reply