Medfødt hjertefeil er den vanligste typen fødselsdefekt. Årsakene til at noen barn får feil på hjertet er dårlig klarlagt, og for å lære mer om det er det viktig å studere hvordan antallet tilfeller av slike hjertefeil utvikler seg over tid. Nå viser en ny studie fra Universitetet i Bergen at forekomsten i Norge har sunket etter 2005, noe som samsvarer bra med studier fra andre land.

Trenden har snudd

I Fødselsregisteret fant forskerne til sammen 954.413 fødsler i Norge mellom 1994 og 2009. Nærmere 1,4 % av de nyfødte hadde fått konstatert feil på hjertet, og i fire ulike databaser fant forskerne ytterligere informasjon om disse barna. Det viste seg at det var snakk om tilstander som ble karakterisert som alvorlige hjertefeil i om lag 22,4 % av tilfellene.

Da forskerne studerte tallene år for år viste det seg at forekomsten av samtlige medfødte hjertefeil som var registrert økte med 3,5 % hver år fra 1994 og fram til 2006, da trenden snudde og antallet tilfeller sank med hele 9,8 % hvert år. For alvorlige medfødte hjertefeil snudde tendensen to år tidligere, og fra 2004 sank prevalensen med 3,4 % årlig.

Forklaringen på økningen fram mot 2000 kan ifølge forskerne være at sykehusene får stadig bedre verktøy for å oppdage hjertefeil hos nyfødte, men fra 2000 og til 2005 er det trolig andre årsaker som spiller inn. Forskerne kan likevel ikke være sikre på om det har vært en reell økning, og foreslår at bedre registrering av hjertefeil kan være en del av forklaringa.

Nedgangen kan skyldes folsyreinntak

Årsakene til nedgangen de siste årene er ikke kjent, men kan ikke forklares alene av at flere velger å ta abort når de får vite at fosteret har en alvorlig hjertefeil. Dette kunne forskerne konstatere ettersom fødselsregisteret etter 1999 også inneholder informasjon om alle avsluttede svangerskap.

I en ny studie undersøker forskerne nå om inntak av folsyre (vitamin B9) kan ha bidratt til den positive trenden. I Norge og flere andre europeiske land anbefales tilskudd av folsyre for kvinner som planlegger å bli gravide, og en stor europeisk studie bekrefter trenden til at en synkende andel barn blir født med hjertefeil fra midten av 2000-tallet. I Quebec i Canada sank prevalensen av alvorlige medfødte hjertefeil fra 1999, året etter at det hadde blitt påbudt å tilsette folsyre i frokostblandinger, men i Atlanta i USA fortsatte forekomsten å øke fram til 2005 til tross for at mel helt siden 1998 var beriket med folsyre.

En annen forklaring på nedgangen kan være at gravide som har diabetes eller annen kronisk sykdom følges opp bedre enn tidligere gjennom svangerskapet. I tillegg har flere gravide kvinner sluttet å røyke. Ettersom funnene i den norske studien samsvarer godt med andre lignende studier, konkluderer forskerne med at årsaken til nedgangen er relatert til faktorer som ikke bare er forandret i Norge.

Les mer: Studien ble presentert på Europas største konferanse for hjerteforskning i sommer

Færre barn fødes med hjertefeil i Norge. Forskerne er usikre på hvorfor.

Færre barn fødes med hjertefeil i Norge. Forskerne er usikre på hvorfor. (Foto: UNIKARD)

Leave a reply