Professor Eike Nagel fra King’s College i London var en av flere internasjonale aktører som deltok på hjertesviktsymposiet til Senter for hjertesviktforskning i september. Hans forskning går blant annet ut på å finne nye metoder for å oppdage hjertesykdom ved hjelp av bildediagnostikk, og som all annen forskning koster det penger.

– Det er alltid en kamp for å få finansiering, sier Nagel til UNIKARD.

Selv er han en velkjent og etablert hjerteforsker, og prosjektene i forskningsgruppa hans støttes med midler fra både EU, britiske myndigheter og nasjonale organisasjoner. For nyetablerte forskere er det enda vanskeligere.

– For å få midler trenger man god data fra pilotstudier, noe som selvsagt i seg selv er vrient å få til uten penger. Man er også avhengig av å ha god forskning, gode hypoteser, gode metoder og gode samarbeidspartnere, sier Nagel til UNIKARD.

Han forteller at forskere må skrive svært gode søknader for å bli vurdert.

– I tillegg er konkurransen stor, og kombinasjonen av alt dette gjør det vanskelig å få tilslag, sier Nagel.

Les også: – Ni av ti søknader blir avvist

Strenge krav til privat finansiering

Den britiske professoren får også støtte fra private firmaer i forbindelse med en stor multisenterstudie han gjennomfører. Han sier at slik støtte kun bør godtas på visse betingelser.

– Privat forskningsfinansiering er helt greit, men må være uten bindinger og restriksjoner. Det må gjøres klart at resultatene fra studien skal publiseres uavhengig av hva man finner, sier han.

Les også: – Bedrifter må finansiere hjerteforskning

Leave a reply