European Stroke Organisation (ESO) består av forskere og leger med hjerneslag som spesialfelt, og har satt ned Trials Network Committee med mål om å fremme den kliniske hjerneslagforskningen i Europa. I en ny artikkel med overlege og professor Eivind Berge ved Oslo universitetssykehus som førsteforfatter tar komiteen for seg utfordringene knyttet til å rekruttere slagpasienter til klinisk forskning og beholde dem gjennom hele studieperioden.

Først gjennomførte arbeidsgruppa et litteratursøk og oppsummerte resultatene fra tidligere studier som har sett på faktorer som kan sørge for at flere pasienter deltar i kliniske hjerneslagstudier. Deretter sendte de en spørreundersøkelse til 100 hjerneslagforskere, og inviterte senere de samme forskerne til en workshop om emnet. Om lag halvparten deltok, og ei lang rekke utfordringer ble identifisert, både knyttet til pasientene selv, forskningssentrene og til selve studien.

Et av de største problemene kan være å få samtykke fra pasienten eller pårørende i den akutte fasen av et hjerneslag. En mulighet kan være alternative metoder for samtykke, for eksempel ikke-skriftlig samtykke eller at man må krysse av for «nei» dersom man ikke ønsker å delta i studien istedenfor å krysse av for «ja» dersom man samtykker til deltakelse. Å gi pasientene bedre informasjon om studien gjennom enkle, illustrerte brosjyrer kan være en annen løsning. Ingen av disse alternative metodene for samtykke og informasjon er godt undersøkt i tidligere studier, og arbeidsgruppa mener det bør være et prioritert område for framtidig metodologisk forskning.

Det er også få studier som ser på effekten av å bruke sosiale medier og pasientorganisasjoner for å få flere deltakere til å fullføre studier de har blitt med i. Andre fokusområder kan være studier som ser på om det er effektivt å støtte institisjoner som deltar i forskning med penger, eller om institusjonene kun skal få refusert behandlingskostnadene ved nye metoder dersom de brukes i forskningsøyemed. Arbeidsgruppa ønsker at de ulike rekrutterings- og retensjonsstrategiene prøves ut som en del av pågående kliniske slagstudier, og vil oppfordre til og aktivt støtte metodeforskning innen dette området.

Leave a reply