ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har søknadsfrist 15. juni 2013.

Du må sende inn søknaden via en godkjent organisasjon som for eksempel Nasjonalforeningen for folkehelsen. OBS: Organisasjonene har tidligere frist internt

Søknadene kan rette seg mot:
• Somatisk helse
• Psykisk helse
• Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
• Tiltak for bedrede levekår
• Andre helseområder

Virksomhetsområder
Extrastiftelsen deler ut 1/3 av midlene til hvert av områdene
• forebygging
• forskning
• rehabilitering

http://extrastiftelsen.no/soke-midler.html