LDL-aferese er en invasiv metode som renser blodet for kolesterol. Behandlingen innebærer at blodet fraktes gjennom et absorbsjonsfilter utenfor kroppen. LDL-aferese benyttes gjerne hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi som opplever kraftige bivirkninger eller ikke har nok effekt av statiner. Metoden er effektiv og kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, men en ulempe er at den også senker nivåene av det gode HDL-kolesterolet.

– I tillegg synes pasienter behandlingen er ukomfortabel og tidkrevende, noe som kan påvirke livskvaliteten deres, sier professor Knut Tore Lappegård, som er førsteforfatter av en ny studie hvor tre pasienter endret behandlingsmetode fra LDL-aferese til det nye kolesterolsenkende legemiddelet evolocumab.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ: 

Bør flere få nye, dyre kolesterolmedisiner?

Reduserte LDL, opprettholdt HDL

To kvinner og én mann med familiær hyperkolesterolemi og bekreftet koronar hjertesykdom deltok i forsøket. Alle fikk muskelsmerter av statiner, og gikk ikke på kolesterolsenkende medisiner da de ble med i studien. De hadde imidlertid fått senket kolesterolet med ukentlig LDL-aferese over flere år. Før den siste behandlingen var LDL-kolesterolnivåene i blodet gjennomsnittlig 5,5 mmol/l, og etter LDL-aferese hadde nivåene sunket til 1,2 mmol/l. Ei uke senere kom pasientene tilbake for å få første injeksjon med evolocumab, og i løpet av uka hadde LDL-kolesterolet igjen steget til 6,1 mmol/l. I løpet av de seks neste ukene fikk de nye injeksjoner med evolocumab annenhver uke, og på slutten av perioden var nivåene 5,0 mmol/l.

– Nivåene etter seks ukers behandling med evolocumab var omtrent halvert sammenlignet med de ubehandlede kolesterolnivåene til pasientene. Dessuten ble ikke HDL-kolesterolet redusert på samme måte som etter LDL-aferese. De tre deltakerne rapporterte også bedre livskvalitet etter overgangen til evolocumab, men forskjellen var ikke signifikant sammenlignet med før behandlingen ble endret, sier Lappegård.

Usikker hjerte- og kareffekt

Forskerne understreker at det fortsatt er for tidlig å si om evolocumab kan forebygge hjerte- og karsykdom like effektivt som eller bedre enn LDL-aferese for pasienter med familiær hyperkolesterolemi. De vet for eksempel ikke om de stabile LDL-kolesterolnivåene som oppnås med evolocumab er gunstigere enn de varierende nivåene man får med LDL-aferese. I tillegg påvirker LDL-aferese grad av betennelse i kroppen og kan også påvirke tendens til levring av blodet, noe som kan være med på å forklare noe av den gunstige effekten på hjerte- og karrisiko.

– Dette er dessuten en observasjonsstudie med svært få deltakere, og vi vet ikke om funnene kan generaliseres til pasienter som ikke har blitt behandlet med LDL-aferese, sier Lappegård.

Forskerne så også at nivåene av lipoprotein(a) og triglyserider var høyere etter ukene på evolocumab enn etter LDL-aferese. Høyere nivåer av lipoprotein(a) og triglyserider er i likhet med LDL-kolesterol forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Tidligere studier har indikert at PCSK9-hemmere som evolocumab kan senke både lipoprotein(a) og triglyserider, og forskerne er usikre på hvorfor det ikke var tilfelle i denne studien.

Leave a reply