Forskjellen mellom makspuls og hvilepuls kaller pulsreserve, og i en tidligere publisert studie har doktorgradsstipendiat Kristian Engeseth og kollegene vist at lav pulsreserve medfører økt risiko for både å få og å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av 35 år for utrente, middelaldrende menn. I denne nye artikkelen benytter forskerne et annet mål som også sier noe om evnen til å øke pulsen under trening, såkalt kronotrop indeks, og de finner igjen tydelige sammenhenger med risiko for dødsfall grunnet hjerte- og karsykdom.

Kronotrop indeks inkluderer også maksimalt oppnådd hjertefrekvens og hvilepuls, men utregningene omfatter i tillegg den forventede makspulsen ut fra alder (208 – 0.7×alder). Dermed tar indeksen høyde for både alder, fysisk kapasitet og hvilepuls. Forskerne regnet ut kronotrop indeks hos 1420 friske menn i 40 og 50-årene som hadde gjennomført en utmattende sykkeltest både i 1972 og 1979.

740 av mennene døde i løpet av oppfølgingstida fram til 2007, deriblant 310 som døde av hjerte- og karsykdom. En reduksjon i kronotrop indeks mellom de to måletidspunktene var koblet til økt risiko, uavhengig av andre kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og hvor spreke mennene var. Den fjerdedelen med størst reduksjon hadde 50 % økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenlignet med den fjerdedelen som hadde forbedret sin kronotrope indeks i løpet av 1970-tallet. Risikoen for å dø uansett årsak var økt med 35 %. Kronotrop indeks målt i både 1972 og 1979 var også signifikant knyttet til dødeligheten totalt, mens bare de siste målingene kunne si noe om risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i den lange oppfølgingsperioden.

I artikkelen skriver forskerne at resultatene føyer seg inn i rekken av studier som viser at en ubalanse i det autonome nervesystemet kan forutsi risiko for tidlig død. De konkluderer med at gjentatte målinger av kronotrop indeks kan være et klinisk verdifullt verktøy for å vurdere hjerte- og karrisiko hos friske personer. Ettersom den gruppa menn som forbedret sin kronotrope indeks over tid hadde best prognose, bør funnene kunne oppmuntre til røykeslutt, mer fysisk aktivitet og andre sunne livsstilsendringer.

Leave a reply