Ny behandlingsmetode kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon

Ved å tidlig avslutte behandlinga med kalsineurinhemmere, kan pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon både hindre at nyrefunksjonen svekkes og alvorlig sykdom i koronarårene.