Legemidler i kategorien kalsineurinhemmere har bidratt til at langt flere hjertetransplantasjonpasienter godtar det nye hjertet og overlever i tida etter operasjonen. Slike medisiner kan imidlertid på lengre sikt skade nyrene og øke risikoen å dø. De beskytter heller ikke godt mot alvorlig koronar vaskulopati (sykdom i blodårene i hjertet), og kan bidra til utvikling av blant annet diabetes og høyt blodtrykk. Derfor har forskere de senere årene fokusert på å utvikle strategier som kan forhindre de uheldige bivirkningene av slike kalsineurinhemmere.

Forskere ved Oslo universitetssykehus har vist at legemiddelet everolimus – som markedsføres under navnet Certican – kan forbedre nyrefunksjonen hos hjertetransplantasjonpasienter, spesielt dersom det introduseres på et tidlig tidspunkt etter transplantasjonen, og bare dersom man samtidig reduserer dosen av kalsineurinhemmere vesentlig. Dette har ført til at man vurderer å fjerne kalsineurinhemmere helt fra behandlinga kort tid etter transplantasjonen, men ingen eksperimentelle studier har tidligere funnet en optimal strategi for å kombinere everolimus og kalsineurinhemmere i denne gruppa pasienter.

SCHEDULE-studien varte i tolv måneder, og var et samarbeid mellom norske, svenske og danske forskere. Av 115 pasienter som ble inkludert i studien, ble 59 tilfeldig trukket ut til å få standard behandling med kalsineurinhemmeren ciklosporin etter en hjertetransplantasjon. De siste 56 fikk den eksperimentelle behandlingsmetoden med everolimus og en langt lavere dose ciklosporin, hvor sistnevnte medisin ble fjernet helt etter sju uker.

Pasientene ble kontrollert på ni tidspunkter fram til ett år etter transplantasjonen, og 110 av dem overlevde hele perioden. Det var ingen forskjell mellom gruppene i alvorlige hendelser som oppstod i løpet av året. Målene for nyrefunksjon var signifikant bedre blant pasientene i everolimusgruppa enn i ciklosporingruppa allerede etter sju-elleve uker, og forskjellene økte ytterligere fram til 12 måneder. Everolimus førte også til redusert utvikling av vaskulopati sammenlignet med standardbehandlinga. Imidlertid var det en noe høyere andel som fikk avstøtningsreaksjoner blant pasientene som fikk everolimus, uten at dette påvirket hjertefunksjonen negativt sammenlignet med ciklosporinpasientene.

Forskerne mener studien viser at everolimus kombinert med utfasing av kalsineurinhemmere potensielt kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon. For å si noe sikkert om det trengs det imidlertid oppfølgingsstudier som følger pasientene over lengre tid.

Les mer: Resultater fra SCHEDULE-studien ble tidligere i høst presentert på Europas største hjerteforskningskongress.

Leave a reply