Ny behandlingsmetode reduserer koronarsykdom etter hjertetransplantasjon

Ved å tidlig avslutte behandling med kalsineurinhemmere, kan pasienter som har gjennomgått hjertetransplantasjon hindre forkalkning av årene i det nye hjertet.