Eva Gerdts begynte på arbeidet som fagrådsleder i UNIKARD i starten av 2016. I videoen over forteller hun om sine videre planer for UNIKARD. Gerdts understreker at hjerte- og karsykdom fortsatt er den vanligste dødsårsaken blant norske kvinner og menn, og at det er viktig å jobbe for økt finansiering av forskning på hjerte- og karsykdom.

– Høyt på lista over de vi ønsker å snakke med er alle som er sentrale i bevilgning av forskningsmidler, og vi ønsker også å utvikle et enda bedre samarbeid med pasientorganisasjonene, altså Nasjonalforeningen for folkehelsen og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, sier Gerdts.

Selv har Eva Gerdts kvinnehjerter som spesialfelt, og fagrådslederen ble profilert i en stor sak hos Kilden kjønnsforskning.no tidligere i år:

På barrikadene med ultralyden for kvinners hjerter

Professoren er også forfatter av boka Kvinnehjerter sammen med professor Maja-Lisa Løchen, som også sitter i fagrådet til UNIKARD. Les mer om boka ved å klikke på bildet i margen til venstre.

Leave a reply