De siste utlysningene innen EUs 7. rammeprogram offentliggjøres 12. juli 2012, med søknadsfrister høsten 2012 og våren 2013. Siste utkast til Health-utlysningen («FP7 Health – 2012 orientation paper» finnes øverst på følgende nettside, under «highlights»: http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html Dette er den siste utlysningen innen rammeprogrammet, men økonomisk er dette den største – midlene som utlyses årlig gjennom rammeprogrammet er doblet siden 2007.

NTNU inviterer til å delta i NTNUs EU Training Programme 2012. Se vedlagte program: EU Training Programme 2012

Kursdagen 4. mai er det åpent for alle å melde seg på, dersom det er mange kandidater som ønsker å delta på hele programmet (fra mai til september/oktober), vil trolig Det medisinske fakultet måtte foreta en utvelgelse. Kandidater som planlegger å sende EU-søknad inneværende år vil bli prioritert. Det anbefales at alle som har planer om å søke EU-midler melder seg på! Påmeldingsfristen er 2. mai.

Dersom forskere som ikke er tilknyttet NTNU ønsker å delta og ha prosjektsamarbeid så er dette fullt ut mulig. Ta kontakt med UNIKARDs forskningskoordinator Charlotte Bjork Ingul på: Tlf: +47 72 82 80 54, Mob: +47 958 05 886, eller epost: charlotte.b.ingul@ntnu.no