Hjertefunksjonen etter kirurgi bevares med betablokkeren esmolol

Hjertet blir svekket etter operasjoner med hjerte-lungemaskin, men svekkelsene kan hindres dersom man tilfører betablokkeren esmolol i tillegg til kardioplegi.