Under åpen hjertekirurgi er det vanlig å påføre hjertet midlertidig hjertestans for å senke oksygenbehovet mens operasjonen pågår. Ved å tilføre repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi – en metode der man stadig skyller gjennom hjertet med kaldt blod med mye oksygen – kan man beskytte hjertet mot skadene som oppstår både når blodtilførselen til hjertet stanses (iskemi) og når den gjenopprettes igjen (reperfusjon). Likevel er hjertefunksjonen ofte svekket i etterkant av en hjerteoperasjon.

Betablokkere kan også beskytte mot denne typen skader på hjertet. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen har nå undersøkt om den kortlivede betablokkeren esmolol – tilført sammen med repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi – kan motvirke svekkelsene i hjertefunksjonen etter åpen hjertekirurgi.

20 griser ble benyttet i eksperimentet. Alle gjennomgikk en kardiopulmonal bypass-operasjon med kardioplegisk hjertestans i 100 minutter før hjertet ble startet opp igjen og blodtilførselen gjenopprettet. Mens den ene halvparten fikk repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi etter vanlig prosedyre, ble esmolol tilført som tillegg til den kardioplegiske løsningen hos resten av grisene.

Fra én til tre timer etter at operasjonen var avsluttet hadde to ulike mål på hjertets pumpefunksjon forbedret seg signifikant i esmololgruppa, mens det ikke var noen endring i kontrollgruppa. Også flere andre mål på hjertets sammentrekningsevne forbedret seg hos grisene som fikk esmolol, men ikke hos grisene som gjennomgikk standardbehandlingen.

Når det gjaldt blodgjennomstrømningen i hjertet kunne ikke forskerne se noen signifikant forskjell på gruppene verken én eller tre timer etter at blodstrømmen var åpnet igjen. Det var likevel en tendens til redusert blodflyt i kontrollgruppa, noe som samsvarer godt med forskjellene i hjertefunksjonen.

Forskerne kunne konkludere med at esmolol tilsatt til repetert, kald, oksygenert blodkardioplegi bevarer sammentrekningsfunksjonen til venstre hjertekammer tre timer etter åpen hjertekirurgi bedre enn behandlingen uten tilførsel av betablokkeren. De mener forbedringene kan henge sammen med at esmolol skjermer hjertet fra å respondere på katekolaminer (adrenalin og noradrenalin), som kan føre til skader på hjertet under oksygenmangel og nedkjøling. Esmolol er en svært kortlivet betablokker, noe som minimerer risikoen for at stoffet skal hope seg opp og svekke hjertet i etterkant av operasjonen. Forskerne tar nå til orde for forsøk som kan undersøke om effekten er den samme på hjertepasienter i en klinisk setting.

Leave a reply