ESC-kongressen 2015 i London samlet omtrent 35.000 deltakere, noe som gjør det til den største kongressen som noen sinne er arrangert i den britiske hovedstaden. Flere hundre av de som var til stede var nordmenn, og svært mange av dem bidro med presentasjon av egen forskning. I tillegg deltok norske hjerte- og karspesialister med ekspertinnlegg under symposier, debatter og de øvrige sesjonene på kongressen.

UNIKARD har nå samlet alle norske ekspertbidrag på ESC-kongressen i fire saker på hjemmesiden. Det er lagt ved lenke til videoopptak og powerpoint-presentasjoner av samtlige sesjoner. Egne saker som tar for seg alle norske enkeltstudier som ble presentert i løpet av kongressen vil dessuten bli publisert de kommende dagene og ukene.

Les om de norske bidragene på de øvrige dagene av kongressen her:
Lørdag 29. august
Søndag 30. august
Mandag 31. august

Tirsdag 1. september

08.52 – 09.15: Gener og risiko for koronartrombose

Ingebjørg Seljeflot fra Oslo universitetssykehus hadde et innlegg under morgensesjonen om blodpropper ved hjerteinfarkt. Presentasjonen handlet om ulike genvariasjoner og risikoen for blodpropp i hjertet, men video fra Seljeflots innlegg er dessverre ikke lagt ut på kongressens hjemmeside.

11.00 – 11.45: Debatt: «Jeg trenger kun EKG og ejeksjonsfraksjon for å velge ut pasienter til resynkroniseringsbehandling»

Otto Smiseth fra Oslo universitetssykehus debatterte mot svenske Cecilia Linde, som argumenterte for påstanden om at man ikke behøver mer enn EKG-bilder og ultralydmålinger av pumpefunksjonen til hjertet for å avgjøre hvilke pasienter som skal få CRT-behanlding som bedrer samarbeidet mellom venstre og høyre hjertehalvdel.

Videoen med Smiseth er dessverre ikke publisert, men innleggene til Linde kan sees her

11.22 – 11.44: Familie-screening for hjertesykdom: Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati

En av mange presentasjoner fra Kristina Hermann Haugaa, Oslo universitetssykehus, i løpet av kongressen omhandlet screening av pasienter med ARVC i familien. Sykdommen er arvelig og forbundet med en vesentlig risiko for potensielt dødelige ventrikkelarytmier.

We identify ARVC patients at a much earlier stage [than before], when they are still asymptomatic, which makes our responsibility to time the ICD implantation even bigger than before

Kristina H. Haugaa, OUS

Se video og last ned tilhørende PDF her

Kristina Hermann Haugaa, OUS, om familie-screening for arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati.

Kristina Hermann Haugaa, OUS, om familie-screening for arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati.

12.07 – 12.30: Biologisk aldring – hvor gammel er for gammel for implantert hjerteutstyr?

Kenneth Dickstein fra Stavanger universitetssjukehus argumenterte i sitt innlegg for at man aldri er for gammel til å få implantert en pacemaker eller hjertestarter, og at stabile pasienter med symptomatisk hjertesvikt og venstre grenblokk er spesielt egnet for CRT-pacemakere (resynkroniseringsbehandling som gjør at hjertets to halvdeler samarbeider bedre). Han understreket at det er kardiologenes oppgave å identifisere pasienter som man forventer vil respondere positivt på en CRT.

They’re gonna feel better, they’re gonna live longer and they’re gonna stay out of hospital

Kenneth Dickstein, SUS

Se video og last ned tilhørende PDF her

ESC Kenneth Dickstein

Kenneth Dickstein, SUS, om implantater i eldre hjerter.

14.45 – 15.07: Viktige interaksjoner mellom legemidler: antitrombotika og antikoagulantia

En av de mest besøkte sesjonene på fjerde dag av ESC-kongressen i London var den som omhandlet interaksjon mellom ulike typer legemidler, altså hvordan bruk av flere medikamenter påvirker hverandre og øker eller hindrer den forventede effekten av hvert enkelt medikament. Sigrun Halvorsen fra Oslo universitetssykehus deltok på denne sesjonen og tok for seg blodfortynnende og blodproppoppløselige medikamenter, nærmere bestemt warfarin, NOAK-er (nye antikoagulantika: dabigatran, rivaroxaban, apixaban og endoxaban), clopidogrel, prasugrel og ticagrelor.

Be aware of certain patients: elderly, high co-morbidity, patients on multiple drugs(!). Use an electronic interaction database when prescribing drugs!

Sigrun Halvorsen, OUS

Se video og last ned tilhørende PDF her

Norske chairpersons

Alle sesjonene på ESC-kongressen ledes av chairpersons, og på tirsdag var Sigrun Halvorsen og Stefan Agewall fra Universitetet i Oslo chairpersons for til sammen tre betydningsfulle sesjoner. Disse har blant annet som oppgave å stille spørsmål til foredragsholderne, og blir eksponert i betydelig grad under kongressen.

08.30 – 10.00: Halvorsen ledet en abstraktsesjon hvor åtte forskere hadde hurtigpresentasjon av nye studier på antitrombotiske medikamenter. En del av bidragene i sesjonen kan sees her.

ESC Halvorsen chair

Sigrun Halvorsen, UiO (t.h.), ledet abstraktsesjonen sammen med Gemma Vilahur, Barcelona. (Foto: Eva Swahn)

14.30 – 15.30: Agewall var først chairman under en sesjon som oppdaterte publikum på siste nytt om kliniske studier innen farmakologi og behandling. De seks presentasjonene kan sees her.

15.40 – 16.20: Deretter ledet samme mann en sesjon der ESC-retningslinjene for behandling av endokarditt og perikardsykdommer ble presentert og diskutert. Endokarditt er en bakteriell infeksjon i hjertet som kan oppstå i forbindelse med visse medisinske undersøkelser og behandlinger av enkelte hjertesykdommer, mens perikard (hjerteposen) er bindevevshinnen som omgir hjertet. Mer informasjon om sesjonen finnes her.

Leave a reply