Mer enn halvparten av alle barn med fedme har også fedme som voksen, og selv de som klarer å redusere vekta senere i livet har økt risiko for å dø tidlig. Flere studier viser begynnende svekkelser i hjertefunksjonen og åreforkalkning allerede hos barn med fedme, og barnefedme er tett knyttet til utviklingen av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft.

– Vår studie vil bidra med svært nyttig kunnskap om hvilken intensitet barn med fedme bør trene med for å forbedre helsa mest mulig, forteller lege og NTNU-forsker Charlotte Björk Ingul, som leder den nye barnefedmestudien.

LES OGSÅ:

Barn med fedme kan ha svekket hjertefunksjon

Høy eller moderat intensitet?

Forskerne har inkludert til sammen 100 norske og australske barn og ungdommer med fedme i studien. Deltakerne er mellom sju og 16 år gamle, og fordelt tilfeldig til tre grupper som alle får 20 minutters kostholdsrådgivning ved åtte til ti anledninger i løpet av det neste året. Barna i to av gruppene gjennomfører også tre ukentlige treningsøkter på tredemølle eller spinningsykkel, hvorav minst to av øktene hver uke skal observeres av forskerne de første tre månedene. De siste ni månedene fortsetter deltakerne å trene på egen hånd, men halvparten av dem møter opp til overvåket trening én gang i måneden. Hensikten er å se om jevnlig oppfølging har betydning for hvor mye hjemmetrening som faktisk blir gjennomført.

Den ene treningsgruppa gjennomfører intensiv intervalltrening etter 4×4-metoden, mens den andre trener med moderat og jevn intensitet i 44 minutter. 

– For både voksne med fedme, hjertepasienter og andre kan 4×4 gi langt større forbedring enn moderat trening når det gjelder hjertefunksjon og de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Men vi vet ikke om det samme gjelder for barn og unge, og det er det vi ønsker å finne ut med denne studien, sier Ingul.

(saken fortsetter)

Undersøker hjertet med ultralyd

Forskerne gjør en rekke målinger av barna både før treningsperioden starter, etter de tre første månedene og når intervensjonen avsluttes etter ett år. Det viktigste de ønsker å se på er hvordan pumpefunksjonen til hjertet forandrer seg både ved hvile og under anstrengende fysisk aktivitet, og om effekten er forskjellig i de tre gruppene. De gjennomfører dessuten flere andre ultralydmålinger av hjertets funksjon og struktur, og bruker også ultralyd til å måle funksjonen til blodårene utenfor hjertet. Svært nøyaktige målinger av barnas kroppssammensetning måles med DEXA eller BodPod, mens fordelingen av fett i kroppen undersøkes med MR.

Videre måles barnas maksimale oksygenopptak med en test til utmattelse på tredemølle, og variasjoner i hjerterytmen ved hvile blir målt med EKG. Via fastende blodprøver av barna undersøkes endringer i insulinresistens, fettstoffprofil, generell betennelse i kroppen, markører for oksidativt stress og metthetshormoner. I tillegg måles blodtrykk, vekt, høyde, midjemål og hoftemål. Også endringer i kosthold og fysisk aktivitet registreres gjennom at barna fyller ut kostholdsdagbøker og spørreskjema om fysisk aktivitet og går med aktivitetsmålere gjennom deler av intervensjonsperioden.

I studien testes dessuten 100 friske, normalvektige barn og unge på samme måte som barna med fedme, men kun ved én anledning. Dette datamaterialet skal forskerne bruke til å se på forskjeller mellom barn som har normal vekt og barn som har fedme.

BMI-skalaen for barn er ikke den samme som for voksne. Finn barnets BMI med denne kalkulatoren, og sammenlign verdien med grenseverdiene for fedme hos barn og unge fra sju til 16 år i tabellen under kalkulatoren.

Tabell_BMI_barn

Leave a reply