1. Kvinner har dårligst helserelatert livskvalitet etter hjerteoperasjon

30 % av de hjerteopererte som deltok i denne studien fra Oslo universitetssykehus rapporterte dårligere helserelatert livskvalitet ett år etter operasjonen sammenlignet med før. For et flertall av disse var endringene såpass store at det trolig medfører en faktisk forverring av livskvaliteten. Kvinner rapporterte dårligere helserelatert livskvalitet enn menn både tre måneder, et halvt år og et år etter operasjonen, og blant kvinner var det å bo alene forbundet med dårligere score.

Studien inkluderer 416 personer som ble fulgt opp fire ganger i løpet av det første året etter hjertekirurgi. For hele gruppa samlet sett forbedret livskvaliteten seg de første ukene etter operasjonen, mens det deretter bare var små endringer det neste året. For både menn og kvinner var rygg- og nakkesmerter, depresjon og graden av vedvarende smerter etter operasjonen forbundet med dårligere helserelatert livskvalitet.

– Studien viser behovet for oppfølging og støtte som kan hjelpe kvinner med å takle symptomene og forbedre funksjonen det første året etter hjertekirurgi, og spesielt de kvinnene som bor alene, skriver forskerne i konklusjonen sin.

Studie: Bjørnnes, A. K., Parry, M., Falk, R., Watt-Watson, J., Lie, I., & Leegaard, M. (2017). Impact of marital status and comorbid disorders on health-related quality of life after cardiac surgery. Quality of Life Research, 1-14.

2. Lite av det gode kolesterolet kobles til vold blant psykisk syke

Kolesterol er først og fremst kjent som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, og mens høye nivåer av totalkolesterol er koblet til økt risiko kan høye nivåer av det såkalt gode HDL-kolesterolet redusere faren. Denne studien indikerer at høye HDL-nivåer også kan beskytte mot voldelig atferd blant innlagte og utskrevne pasienter i akuttpsykiatrien.

158 menn og 204 kvinner ble inkludert i studien fra Oslo universitetssykehus. Forskerne registrerte voldsepisoder i løpet av oppholdet på akuttpsykiatrisk avdeling og de tre neste månedene. Det viste seg at høyere HDL-kolesterol var knyttet til mindre vold i løpet av oppholdet, og for menn var det også en slik sammenheng i oppfølgingsperioden etter at pasientene var utskrevet. Det var ikke sammenheng mellom mengden vold og nivåene av kolesterol totalt sett hos verken menn eller kvinner. Forskerne kunne konkludere med at lave HDL-kolesterolnivåer ser ut til å være en risikomarkør for vold i akuttpsykiatrien, både under og i etterkant av sykehusoppholdet.

Studie: Eriksen, B. M. S., Bjørkly, S., Lockertsen, Ø., Færden, A., & Roaldset, J. O. (2017). Low cholesterol level as a risk marker of inpatient and post-discharge violence in acute psychiatry–A prospective study with a focus on gender differences. Psychiatry Research.

Leave a reply