MESA-studien ble gjennomført mellom 2000 og 2002, og inkluderte nærmere 7000 amerikanere uten tidligere påvist hjerte- og karsykdom. I en nylig publisert studie med norske Ola Gjesdal som førsteforfatter har forskerne fulgt ei undergruppe på 1651 personer fra MESA i median 6,8 år for å se om MR-videobilder kunne bidra til å identifisere personer med økt risiko for hjertesvikt og annen hjerte- og karsykdom.

28 av deltakerne fikk hjertesvikt i løpet av perioden, mens 72 opplevde andre hjerte- og karrelaterte hendelser. Ved hjelp av MR-videoteknologi kan man raskt og effektivt måle såkalt lang-akse-strain, som viser langsgående sammentrekninger i hjertemuskelveggen. Det viste seg at dette var det eneste målet som signifikant og uavhengig av andre faktorer kunne forutsi hvilke personer som hadde økt risiko. Målet forbedret også risikoprediksjonen da det ble inkludert i en modell med de faktorene som vanligvis brukes for å vurdere risikoen for svekket hjertefunksjon.

Et eksempel på videobilder fra hjerte-MR.

Resultater fra tilsvarende strainmålinger med hjerteultralyd er i flere tidligere studier forbundet med framtidig risiko for pasienter som allerede har hjerte- og karsykdom, men denne studien er blant de første som påviser en sammenheng mellom strain-målinger av hjertefunksjon og risiko for hjertesykdom hos i utgangspunktet friske personer. Resultatene gjaldt for alle de fire etniske gruppene som var representert i studien – nærmere bestemt kinesere, latinamerikanere, afroamerikanere og hvite. Funnene kan være viktige med tanke på å identifisere risikopasienter på et tidlig tidspunkt og dermed kunne sette inn tiltak for å forebygge hjertesvikt og annen hjerte- og karsykdom.

Les også: Strain kan forutsi død etter resynkroniseringsterapi ved hjertesvikt
Les også: Strain identifiserer hjertesviktpasienter med lav fysisk arbeidskapasitet

Leave a reply