Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Endoteldysfunksjon er svekket funksjon av det innerste laget av blodåreveggen (endotelet), og anses som en nøkkelfaktor i utviklingen av åreforkalkning og koronarsykdom. Det er blodårenes evne til å utvide seg som først og fremst er svekket ved redusert endotelfunksjon. Slik svekket blodårefunksjon kan være et resultat av en rekke tilstander, blant annet høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes. Også røyking øker risikoen. Endotelfunksjonen måles ofte ved hjelp av såkalt flow-mediert dilatasjon (FMD), som gir et mål på blodårenes evne til å utvide seg. Trening, røykeslutt, sunnere kosthold og vektreduksjon forbedrer blodårefunksjonen.


Artikler om Endotelfunksjon: