Personer som har minst tre bestemte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom lider av metabolsk syndrom. Faktorene som gjelder er høyt midjemål, høye triglyseridnivåer, lave nivåer av det gode HDL-kolesterolet, høyt blodtrykk og høyt blodsukker. Forskere ved NTNU undersøkte nylig hvordan metabolsk syndrom, hver av de ulike risikofaktorene, og fysisk kapasitet henger sammen med blodårenes evne til å utvide seg hos 4.739 kvinner og menn som selv rapporterte at de var friske og deltok i treningsdelen av Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3).

Endotelet er det innerste cellelaget i blodåreveggen, og har dermed direkte kontakt med blodet. Disse cellene er med på å sørge for at blodårene slapper av og kan utvide seg for å øke blodstrømmen når man gjør fysisk krevende arbeid. Friske endotelceller hindrer også at skadelige stoffer fester seg til karveggen, og forebygger dermed blodpropp, mens dårlig endotelfunksjon er en forløper for hjerte- og karrelaterte episoder og forbindes med økt risiko for åreforkalkning. Flow-mediert vasodilatasjon (FMD) er en mål på utvidelsen av blodårene, og brukes for å undersøke endotelfunksjonen. FMD måles ved hjelp av ultralyd.

Studien viste en klar sammenheng mellom dårlig endotelfunksjon og metabolsk syndrom hos kvinner, mens denne sammenhengen ikke var statistisk signifikant hos menn. Dessuten hadde flere av kvinnene med høyt blodsukker svekket endotelfunksjon sammenlignet med kvinner med normalt blodsukker, mens det ikke var noen slik sammenheng blant menn. Analysene av maksimalt oksygenopptak og blodtrykk viste også en tettere sammenheng mellom dårlig endotelfunksjon og henholdsvis dårlig kondisjon og høyt blodtrykk blant kvinner enn blant menn.

Funnene tyder på at metabolsk syndrom, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og dårlig kondisjon kan svekke endotelfunksjonen mer hos kvinner enn hos menn. Dette kan være med på å forklare hvorfor kvinner med metabolsk syndrom og høyt blodsukker har høyere risiko for hjerte- og karsykdom og dødsfall relatert til slike sykdommer enn menn.

Les også: Fett i blodet farligst for kvinner

Leave a reply