Over en av fire får hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt

Av nesten 87 000 pasienter som ble lagt inn på sykehus med akutt førstegangs hjerteinfarkt mellom 2001 og 2009 hadde eller utviklet mer enn 16 000 hjertesvikt i løpet av sykehusoppholdet. Ytterligere 8000 av pasientene fikk hjertesvikt innen utgangen av 2009.