Hjertesvikt er en av få hjertesykdommer som fortsatt vokser i omfang. Akutt hjerteinfarkt er blant de aller viktigste årsakene til hjertesvikt, og ettersom befolkningen blir eldre og flere enn før overlever et hjerteinfarkt, lever flere og flere med underliggende hjertesykdom. Nå viser nye data fra CVDNOR-prosjektet ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet at hele 28 % av de som rammes av et akutt hjerteinfarkt får hjertesvikt umiddelbart eller i løpet av de første årene etter infarktet.

– Våre data viser at hjertesvikt fortsatt er en vanlig komplikasjon for pasienter som legges inn på sykehus med sitt første akutte hjerteinfarkt, sier førsteforfatter Gerhard Sulo.

24 277 av 86 771 pasienter fikk hjertesvikt

Fra CVDNOR-databasen identifiserte forskerne alle de 86 771 pasientene som ble lagt inn på et sykehus i Norge med sitt første hjerteinfarkt mellom 2001 og 2009 og som ikke tidligere hadde vært innlagt med hjertesvikt. Ved utskrivelse fra sykehus hadde 16 219 (18,7 %) av pasientene fått diagnosen hjertesvikt. Innen utgangen av 2009 hadde ytterligere 8058 (12,6 %) av de pasientene som ble skrevet ut fra sykehus i live utviklet hjertesvikt. Av disse hadde 1045 (13 %) fått hjertesvikt innen 30 dager etter utskrivelse, mens ytterligere 2626 (32,6 %) hadde fått svikt i løpet av det første året etter sykehusoppholdet.

– Risikoen for hjertesvikt påvirkes blant annet av alder, følgesykdommer og type hjerteinfarkt. I tillegg er hjertesvikt assosiert med mindre grad av invasive diagnostiske og behandlende prosedyrer, men vi vet ikke hvorfor. Den temporale assosiasjonen mellom behandling og utvikling av hjertesvikt må studeres nærmere, sier Sulo.

Les også: Eldre hjertepasienter bør få invasiv behandling

Økt dødelighet

Flere pasienter som rammes av store hjerteinfarkter overlever i dag sammenlignet med for noen tiår siden.

– Det kan bidra til at flere pasienter kommer til sykehuset med hjertesvikt, eller utvikler hjertesvikt i løpet av sykehusoppholdet, noe som gjør behandlingen mer utfordrende, sier Sulo.

En høy andel av pasientene med hjertesvikt døde i løpet av oppfølgingsperioden, nærmere bestemt 70 % av kvinnene og 61,4 % av mennene. Til sammenligning gjaldt dette kun henholdsvis 39,2 % og 28,3 % av de pasientene som ikke fikk hjertesvikt. Det var økt dødelighet for både yngre (25–54 år), middelaldrende (55–75 år) og eldre pasienter (75–85 år) som fikk hjertesvikt sammenlignet med de i samme alderskategori som ikke fikk hjertesvikt.

Leave a reply