Hos en del pasienter med iskemisk hjerneslag er mer enn én blodåre i hjernen blokkert. De vanligste årsakene til slike multiple hjerneinfarkter er at blodpropper som oppstår i hjertet eller halspulsåren løsner og transporteres med blodet til hjernen. Flere slike emboli kan enten oppstå samtidig eller med timer eller dagers mellomrom, og en ny studie fra Haukeland universitetssjukehus tyder på at dette mønsteret er forskjellig ut fra hvor blodproppene dannes.

187 av 2125 hjerneslagpasienter som ble diagnostisert ved hjelp av diffusjonsvektet MR mellom 2006 og 2013 hadde hjerneinfarkt flere steder. Jo lenger det hadde gått fra pasientene opplevde de første symptomene og til de ble undersøkt med MR, jo større var sannsynligheten for at de hadde multiple infarkter forårsaket av emboli fra halspulsårer. Det tyder ifølge forskerne på at ustabilt plakk gjerne løsner fra forskjellige steder av halspulsåren og frigjøres til blodbanen med et visst mellomrom, slik at ulike deler av hjernen rammes på forskjellig tidspunkt.

Det var derimot ingen sammenheng mellom tid fra symptomer til MR og multiple infarkter på grunn av blodpropper fraktet med blodstrømmen fra hjertet. Forskerne konkluderer med at flere emboli trolig fraktes samtidig fra hjertet og blokkerer flere blodårer i hjernen mer eller mindre samtidig. De mener det er sannsynlig at én blodpropp fra hjertets forkammer fragmenteres og forårsaker infarkter ulike steder i hjernen. Funnene indikerer også at risikoen for flere etterfølgende emboli fra hjertet er lav.

Leave a reply