Utmattelse (fatigue) beskrives som «konstant trøtthet som ikke er relatert til nylig anstrengelse og som ikke går over ved hvile». Mens én av tre lider av utmattelse tre måneder etter et hjerneslag, er andelen bare drøyt 10 % blant andre i samme alder, viser en ny studie fra NTNU basert på Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). Også tidligere studier har vist at utmattelse er vanlig blant pasienter som har hatt hjerneslag, og at utmattede slagpasienter har lavere livskvalitet og dør tidligere enn andre slagpasienter.

– Det ser ut til at tidligere utmattelse og nye smerter etter slaget er de viktigste årsakene til at så mange pasienter har utmattelse etter et hjerneslag, forteller Anne Hokstad, som er en av førsteforfatterne bak studien. I likhet med tidligere studier fant også forskerne at depresjon var en viktig faktor som kunne forutsi utmattelse etter et hjerneslag. 

Les også: – Utmattelse etter hjerneslag kan øke risikoen for depresjon

– Viktig å unngå inaktivitet

Fra elleve norske lokalsykehus inkluderte forskerne 257 pasienter som hadde hatt slag i løpet av de siste 14 dagene. Hver at dem ble matchet med en HUNT3-deltaker av samme kjønn og alder. Spørsmålet til deltakerne var: «Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten?» Alle som rapporterte 5 eller høyere på en skala til 7 ble ansett for å være utmattet.

Det motoriske aktivitetsnivået til pasientene i rehabiliteringsperioden etter slaget hadde ingen vesentlig betydning for risikoen for utmattelse tre måneder senere, men det var en trend til at jo mer tid pasientene tilbragte i senga, jo høyere var risikoen.

– For å redusere utmattelse tror vi det er viktig å unngå for mye inaktiv tid i senga i akuttfasen, og dessuten ha fokus på å behandle smerte, depresjon og andre faktorer som kan ha innvirkning på at pasienten opplever fatigue. I tillegg tror vi at tilpasset fysisk aktivitet kan være viktig, forteller Hokstad.

Forskerne understreker at sammenhengen mellom fatigue og tid i senga ikke nødvendigvis viser at sengeleie etter hjerneslag fører til utmattelse, men også kan skyldes at personer med utmattelse har høyere sannsynlighet for å tilbringe mye tid liggende. Utmattelse kan også være en effekt av for eksempel skadene på hjernen eller komplikasjoner og søvnproblemer som følge av hjerneslaget.

Sykdom før hjerneslaget kan ha betydning

Hele 84 % av slagpasientene hadde annen alvorlig sykdom (høyt blodtrykk, hjertesvikt, hjerteinfarkt, lungesykdom, nyresykdom, diabetes, kreft eller bindevevssykdommer) før de fikk hjerneslag, og 25 % hadde tre eller flere av sykdommene. I kontrollgruppa hadde ikke mer enn 66 % slik sykdom, og bare 11 % hadde tre eller flere.

– At pasientene var sykere enn andre på samme alder også før de ble rammet er sannsynligvis også en årsak til at forekomsten av utmattelse er høyere i etterkant av et hjerneslag. Dette har vi imidlertid ikke fått undersøkt grundig nok i denne studien, forteller Hokstad.

Anne Hokstad disputerte for sin doktorgrad tidligere i år. Du kan lese mer om de andre studiene i doktorgraden her:
Nye doktorgrader 2016
Bedre livskvalitet med tidlig oppreist aktivitet etter hjerneslag
Mer aktive slagpasienter når mat serveres i fellesområder

Leave a reply