Maskert hypertensjon innebærer at blodtrykket gjennom 24 timer er høyt til tross for at man måler normale nivåer når man undersøkes av legen. I en ny studie fra Norwegian Stroke in the Young Study hadde 12 % av 298 pasienter med iskemisk hjerneslag slikt skjult høyt blodtrykk. Alle deltakerne var mellom 15 og 60 år da de fikk hjerneslag. Det som var karakteristisk for pasientene med skjult høyt blodtrykk var at de også hadde høyere BMI og høyere triglyseridnivåer i blodet enn resten av pasientene.

Forskerne fant videre at pasientene med maskert hypertensjon hadde nesten tredoblet sannsynlighet for å ha skader på blodårene sammenlignet med de som hadde normalt blodtrykk. De hadde imidlertid bare halvparten så høy risiko for slike skader som de som målte høyt blodtrykk også hos legen, til tross for at blodtrykket over 24 timer var like høyt i disse to gruppene. Sammenlignet med blant pasienter med normalt blodtrykk var det også flere med fedme i gruppa med skjult høyt blodtrykk, og ikke overraskende var også det en høyere andel som hadde blodtrykksverdier som grenset mot høyt blodtrykk når det ble målt hos legen.

I konklusjonen i den nylig publiserte tidsskriftartikkelen skriver forskerne at funnene viser hvor viktig det er å avdekke maskert hypertensjon blant unge og middelaldrende slagpasienter. Koblingen mellom skjult høyt blodtrykk og skader på blodårene kan indikere at disse pasientene er mer utsatt for ny hjerte- og karsykdom enn pasienter som har normalt blodtrykk.

LES OGSÅ:

Unge slagpasienter med høyt blodtrykk om natta har stivere hovedpulsåre

Leave a reply