– Vi fant 36 % lavere forekomst av metabolsk syndrom blant personer mellom 60 og 70 år som spiste fisk minst én gang i uka, sammenlignet med de som spiste fisk sjeldnere. Nærmere analyser viste at sammenhengen gjaldt for inntak av mager fisk som for eksempel torsk, men ikke for feit fisk som for eksempel laks, sier førsteforfatter Christine Tørris.

Resultatene stod seg også etter at forskerne justerte analysene for utdanningsnivå, selvrapportert fysisk aktivitet og samlivsforhold. I de yngre aldersgruppene var det derimot ingen sammenheng mellom inntak av fisk – verken mager eller feit – og sannsynligheten for å ha metabolsk syndrom.

– Det er interessant at mager fisk var forbundet med en sunnere metabolsk profil enn feit fisk. En mulig forklaring kan være at torsk og annen mager fisk er en bedre proteinkilde. Samtidig er dette en tverrsnittstudie som ikke kan si om det er en faktisk årsakssammenheng mellom fiskeinntak og redusert risiko for metabolsk syndrom, sier Tørris.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Bedre blodsukkerkontroll med torskeprotein

Åtte av ti spiste fisk ukentlig

Studien baserer seg på data fra Tromsø 4-undersøkelsen fra 1994 og 1995. De 23 907 deltakerne rapporterte selv hvor ofte de spiste fisk, og forskerne målte nivåene av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. For å ha metabolsk syndrom må man ha minst tre av fem definerte risikofaktorer, nærmere bestemt høyt midjemål, høyt blodsukker, høyt fettinnhold i blodet, lave nivåer av det gode HDL-kolesterolet og høyt blodtrykk. I dag regner man med at nærmere én av fire voksne nordmenn har metabolsk syndrom, men i denne studien som brukte mer enn 20 år gamle data gjaldt det kun 8 % av deltakerne i denne studien.

81 % av deltakerne rapporterte at de spiste fisk minst én gang i uka. Mens det var 77 % som oppgav ukentlig inntak av mager fisk, var det 31 % som spiste feit fisk hver uke. Det viste seg at fiskespiserne generelt sett hadde høyere blodtrykk, høyere blodsukker og tendens til høyere midjemål enn de som sjelden spiste fisk, men at dette for en stor del kunne forklares av at de som spiste fisk regelmessig også spiste mer mat totalt sett og var eldre enn de øvrige deltakerne.

– Etter at vi hadde tatt hensyn til alder og totalt energiinntak var høyere inntak av fisk hver uke forbundet med lavere nivåer av triglyserider og høyere nivåer av HDL-kolesterol, sier Tørris.

Også disse analysene viste noen forskjeller mellom mager og feit fisk.

– Jo mer mager fisk man spiste, jo lavere midjemål hadde man, mens inntak av feit fisk derimot var forbundet med økt midjemål. I tillegg var inntak av feit fisk forbundet med lavere nivåer av triglyserider hos kvinner, mens mager fisk var assosiert med lavere nivåer hos menn, sier Tørris. Overraskende nok var også høyere inntak av mager fisk forbundet med høyere blodsukker, noe som også gjaldt feit fisk for menn. Forskerne påpeker at det ikke ble tatt fastende blodprøver i Tromsø 4, noe som kan ha påvirket disse resultatene.

Les også: Fisk + omega-3-tilskudd = mindre venøs blodpropp

Christine Tørris er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og gjennomfører en doktorgrad ved Universitetet i Oslo om metabolsk syndrom og inntak av fisk. I en av de andre studiene i doktorgraden har hun brukt data fra Tromsø 6, som ble gjennomført i 2007 og 2008, og denne viser en sterkere sammenheng mellom inntak av mager fisk og redusert sannsynlighet for metabolsk syndrom enn det som ble vist i denne studien med et eldre datagrunnlag.

LES OGSÅ:

Fiskespisere har sjeldnere metabolsk syndrom

 

Leave a reply