Eldre med hjerte- og karsykdom har dårligere kondis (uke 23)

Nye resultater fra Generasjon 100-studien er blant de åtte spennende studiene vi presenterer fra uke 23.