Hjertestans er i de fleste tilfeller forårsaket av iskemisk hjertesykdom som innebærer at hjertemuskelen får for lite blod og oksygen, og det kan være behov for rask åpning av tette koronarkar (utblokking) når pasienter som er gjenopplivet etter hjertestans ankommer sykehuset. Koronar angiografi, hvor man via blodbanen undersøker koronarårene med gjennomlysning, avdekker om pasienter har behov for utblokking etter en hjertestans, men det kan være flere grunner til at man ønsker å unngå eller utsette denne undersøkelsen. EKG (elektrokardiogram) brukes vanligvis til å identifisere pasienter med mistenkt hjerteinfarkt hvor det kan foreligge en akutt reduksjon i blodstrømmen i en koronaråre. Typiske tegn på dette er ST-heving – som indikerer et såkalt STEMI-hjerteinfarkt – og vid QRS-bredde – som kan indikere nyoppstått venstre grenblokk. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus undersøkt om EKG kan brukes til å skille ut hvem som ikke har behov for akutt koronar angiografi blant pasienter som er gjenopplivet etter hjertestans.

Studien inkluderte 210 gjenopplivede hjertestanspasienter hvor legene ikke kunne utelukke at årsaken stammet fra hjertet. Alle pasientene fikk utført koronar angiografi umiddelbart etter ankomst sykehus. Før forskerne hadde sett bildene fra angiografien sorterte de pasientene i tre grupper ut fra EKG-funnene. I gruppen av pasienter hvor EKG indikerte ST-heving eller mistenkt ny venstre grenblokk viste angiografien nedsatt eller helt stopp i blodstrømmen i en koronaråre hos 55 %, mens hos pasienter som hadde andre EKG-tegn på redusert blodstrøm var andelen 34 %. Imidlertid hadde også hele 19 % av pasientene med normalt EKG betydelige forsnevringer og redusert blodstrøm i en eller flere koronarårer, og hos 11 % i denne gruppen fant forskerne en helt tett koronar arterie hvor gevinsten av rask utblokking er betydelig.

Studien viser at en betydelig andel pasienter som ikke viser tegn til iskemi på EKG likevel kan ha behov for øyeblikkelig utblokking av trange eller tette koronarårer. Dermed kunne forskerne konkludere med at innledende EKG-målinger av pasienter som gjenopplives etter hjertestans utenfor sykehuset ikke er egnet til å skille pasienter med klar nytte og indikasjon for koronar angiografi fra pasienter hvor en slik undersøkelse kan vente.

Les mer: Studien ble presentert som moderert poster under ESC-kongressen i Barcelona i 2014.

Leave a reply