Fredag 15. juni disputerer Michel van Schaardenburgh for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Én treningsøkt for leggene forbedrer celleånding ved røykebein.
  2. Pasienter med røykebein kunne gå lenger etter åtte uker med leggtrening.
  3. Treningseffekt ved røykebein kan avhenge av hvordan mitokondriene responderer..

KORT OPPSUMMERING:

(1) Elleve pasienter med røykebein gjennomførte legghev helt til de fikk smerter, og tok deretter fem repetisjoner til. En time etter denne nyutviklede 5-Pluss-treningsmetoden var respirasjonen i de energiproduserende mitokondriene i den bakre leggmuskelen høyere enn før treningen. Mitokondriene er cellenes kraftverk, og står for den viktigste produksjonen av energi til musklene våre. Forbedringen hos pasienter med røykebein skjedde i det andre av de fire proteinkompleksene som utgjør elektrontransportkjeden.

Mitokondriefunksjonen ble målt på fem ulike tidspunkter gjennom å hente ut en liten bit av den bakre leggmuskelen. van Schaardenburgh og kollegene så også på endringer i celleåndingen hos friske eldre deltakerne etter 100 repetisjoner med legghev, og disse opplevde en rekke andre og mer langvarige effekter av økta enn deltakerne med røykebein.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2017:

Én treningsøkt for leggene forbedrer celleånding ved røykebein

(2) Åtte uker med tre daglige 5-Pluss-økter gjorde at personer med røykebein økte distansen de kunne gå på flatmark før de fikk smerter fra gjennomsnittlig 177 til 221 meter. Maksimal gangdistanse økte også, fra gjennomsnittlig 535 til 634 meter. Pasientene klarte dessuten å gå lenger på tredemølle med gradvis økende motbakke etter treningsperioden, de ble mindre engstelig for sykdommen, og opprettholdt aktivitetsnivået sitt målt med aktivitetsmåler.

Leggtreningen ble gjennomført hjemme på egen hånd. Hos de 14 deltakerne som ble tilfeldig fordelt til leggtrening, økte nivåene av en markør for mitokondrietetthet i muskelfibre i den bakre leggmuskelen. Det kan bety at nye mitokondrier blir dannet av treningen slik at mer energi kan bli produsert. Forskerne så ingen forbedring av blodgjennomstrømningen i beina etter trening, noe som støtter hypotesen om at forbedringene først og fremst skyldes lokale endringer i leggmuskulaturen.

(3) Mens røykebeinpasientene som forbedret gangkapasiteten sin gjennom å trene også forbedret funksjonen i de energiproduserende mitokondriene, ble mitokondriefunksjonen signifikant forverret hos pasientene som hadde negativ effekt av treningen. Totalt deltok 28 pasienter i studien. Halvparten gjennomførte tradisjonell gangtrening i åtte uker, mens de øvrige gjennomførte 5-Pluss-trening. Pasienter som responderte negativt på trening hadde alvorligere sirkulasjonssvikt enn de andre, og fikk altså dårligere mitokondriefunksjon etter treningen.

Leave a reply