God effekt av tidlig rehabilitering etter hjernehinneblødning

Pasienter som ble mobilisert i den tidlige fasen etter hjernehinneblødning hadde ikke økt risiko for komplikasjoner, men derimot færre og mindre alvorlige vasospasmer.