Ingen effekt av nedkjøling ved ekstrakorporal hjerte- og lungeredning

Overlevelsen og hjertefunksjonen etter hjertestans var lik uavhengig av om grisene i ekperimentet ble kjølt ned eller ikke mens de mottok såkalt ekstrakorporal hjerte- og lungeredning. Metoden medfører at ei mekanisk pumpe sørger for blod til kroppen mens hjertet står stille.