Ekstrakorporal hjerte- og lungeredning ved hjertestans innebærer et inngrep som gjør at blodsirkulasjonen gjenopprettes ved hjelp av et mekanisk pumpe mens pasientens eget hjerte står stille. Metoden gjør det mulig å raskt senke kroppstemperaturen til pasienten ned til 32–33 °C, med mål om at både hjertet og hjernens funksjonsevne skal bevares bedre. I denne nye studien kunne imidlertid ikke forskerne påvise noen effekt på hjertefunksjonen av slik terapeutisk hypotermi ved ekstrakorporal hjerte- og lungeredning på griser.

20 griser med hjertestans ble benyttet i eksperimentene, og tilfeldig fordelt til ekstrakorporal gjenopplivning ved enten 38 °C eller 32–33 °C. Alle dyrene fikk gjenopprettet sirkulasjonen etter hjerte- og lungeredning, men i begge gruppene var samtlige mål på pumpefunksjonen til venstre hjertekammer svekket med mellom 50 og 70 %. Nivåene av markører for skader på hjertemuskelen økte betraktelig i begge gruppene, og alle resultatene var like uavhengig av om dyrene hadde blitt kjølt ned eller ikke.

Dermed konkluderer forskerne bak studien med at terapeutisk hypotermi under ekstrakorporal hjerte- og lungeredning gir lik overlevelse, men ikke bevarer hjertefunksjonen bedre eller motvirker skader på hjertet etter hjertestans.

Leave a reply