I dag disputerer Shanmuganathan Limalanathan for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, hvor han har studert en metode som kalles iskemisk postkondisjonering og som er tenkt å kunne begrense skadene på hjertet når blodtilførselen åpnes opp igjen etter en periode med iskemi.

Ingen effekt

Iskemisk postkondisjonering innebærer at man stenger blodtilførselen igjen i flere korte perioder etter at forkalkninger er blokket ut av trange blodårer i hjertet. Metoden kan potensielt redusere reperfusjonsskaden som oppstår når blodtilførselen til hjertet åpnes opp igjen. Hovedstudien til Limalanathan viser imidlertid ingen effekt av slik postkondisjonering på infarktstørrelse fire måneder etter et STEMI-hjerteinfarkt. Dermed bestrider studien resultatene fra tidligere og mindre studier på området.

Totalt 272 pasienter ble inkludert i POSTEMI-studien. Forskerne fant heller ingen reduksjon i nye sykehusinnleggelser i oppfølgingsperioden hos pasientene som hadde blitt tilfeldig fordelt til iskemisk postkondisjonering i tillegg til utblokking. Det var heller ingen forskjell på gruppene når det gjaldt hjertefunksjon målt som ejeksjonsfraksjon, andelen av skadeutsatt hjertemuskulatur som ble «reddet» av behandlingen, eller flere andre mål på hjerteskade i etterkant av et infarkt.

I en substudie av 100 pasienter fant forskerne dessuten ingen effekt av iskemisk postkondisjonering på hjertefunksjonen målt med speckle-tracking-hjerteultralyd. De konkluderte med at iskemisk postkondisjonering ikke ser ut til å forbedre hjertefunksjonen på kort sikt etter PCI-behandling for akutt STEMI-hjerteinfarkt

Den siste studien i doktorgraden viser at pasienter med økt obstruksjon av små blodårer i hjertet har redusert grad av reddet hjertemuskulatur både umiddelbart etter intarktet og fire måneder senere. Omtrent halvparten av de 94 inkluderte pasientene hadde slik mikrovaskulær obstruksjon, som også var forbundet med større infarkter og svekkelser i både systolisk og diastolisk hjertefunksjon..

LES MER: 

Iskemisk postkondisjonering påvirket ikke hjertefunksjonen etter STEMI-infarkt

Leave a reply