Pulmonal hypertensjon stresser og forstørrer det høyre hjertekammeret, og uten behandling vil sykdommen føre til høyresidig hjertesvikt. En årsak til kronisk høyt blodtrykk i lungeårene er en blodpropp som har blitt fraktet med blodet og satt seg fast i lungekretsløpet (lungeemboli). Ikke alle kan få en operasjon som fjerner proppen, og for disse kan ballong-angioplastikk være et behandlingsalternativ. Det går ut på å åpne trange blodårer ved å føre inn et kateter fra lysken og fram til blokkeringene, hvor en ballong blåses opp og sprenger ut plakket. Nå viser en norsk studie at denne behandlingsmetoden kan forbedre funksjonen til høyre hjertekammer ved kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.

26 pasienter ble inkludert i studien og undersøkt med hjerteultralyd før og etter flere behandlinger med ballong-angioplastikk. Alle målene på funksjonen til høyre hjertekammer forbedret seg som følge av inngrepene, og pasientene fikk også bedre fysisk arbeidskapasitet og lavere nivåer av hjertesviktmarkøren NT-proBNP i blodet. Studien styrker dermed troen på nytten av ballong-angioplastikk som behandlingsmetode for pasienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon som ikke kan opereres.

NB! Sisteforfatter i studien, Arne Kristian Andreassen, holdt foredrag om de positive effektene av ballong-angioplastikk ved pulmonal hypertensjon under ESC-kongressen i London høsten 2015. Hele foredraget kan sees her.

Leave a reply