Hjerte- og karsykdom hos foreldrene øker risikoen for at barna også vil få det senere i livet. Årsaken finnes trolig både i genene og i livsstilsfaktorer som er felles i familien. Nå har forskere ved NTNU i samarbeid med britiske forskere funnet ut at også dødeligheten er høyere blant personer som har foreldre med diabetes eller kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Forskerne benyttet data fra alle de tre helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT1–3), som ble gjennomført mellom 1984 og 2008. Både foreldre og «barn» var voksne da studien ble gjort, og blant deltakerne var det til sammen 32.536 far-og-barn-par og 39.614 mor-og-barn-par. Innen 2010 hadde 3.245 personer i den yngste generasjonen dødd.

Det viste seg at en rekke risikofaktorer hos foreldrene var forbundet med økt dødelighet hos barna deres. Risikoen var økt i den yngste generasjonen dersom foreldrene røykte, døde av hjerte- og karsykdom, eller hadde diabetes eller hjerte- og karsykdom.

Høyt blodtrykk og høyt kolesterol blant foreldrene var imidlertid ikke signifikant forbundet med økt dødelighet blant barna. Studien fant ingen store forskjeller på dødeligheten ut fra om det var én eller begge foreldrene som hadde en risikofaktor, annet enn hva som var forventet.

Leave a reply