– Emosjonelt stress har lenge vært forbundet med hjerteinfarkt. Samtidig har nylig tilstanden takotsubo, også kjent som «knust hjerte», blitt anerkjent i vitenskapelige miljøer. Takotsubo er koblet til ekstremt fysisk eller psykisk stress, særlig blant kvinner etter overgangsalderen. Det finnes ingen spesifikk dødsårsakskode for takotsubo, men vi observerte langt høyere antall dødsfall fra koronar hjertesykdom blant kvinner mellom 55 og 64 år den første uka etter at de mistet ektemannen sin sammenlignet med gifte kvinner i samme alder. Det er denne gruppa som er forventet å være mest utsatt for takotsubo, men vi hadde begrenset mulighet til å undersøke dette nærmere i denne studien, skriver forfatterne Tormod Brenn og Elinor Ytterstad fra UiT Norges arktiske universitet i tidsskriftartikkelen som ble publisert i augustutgaven av Preventive Medicine.

Til sammen analyserte de to forskerne dødsfallene til 452 788 norske menn og kvinner som var gift i 1975, men hvor ektefellen hadde dødd innen 2006. Enkemennene og -kvinnene ble fulgt i sju år. Hjerte- og karsykdom var skyld i nesten halvparten av alle dødsfallene det første året etter at ektefellen hadde gått bort. Både for kvinner og menn var risikoen for hjerte- og kardød 28 % høyere enn blant jevnaldrende gifte. Overdødeligheten var spesielt stor i de yngste aldersgruppene som ble undersøkt (55–64 år) og minket med alderen. Den økte hjerte- og kardødeligheten var mest markant den første uka etter at kona eller ektemannen døde, men var høyere enn forventet gjennom hele sjuårsperioden.

Tabellen viser prosentmessig økning i risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i inntil sju år etter at ektefellen har dødd, sammenlignet med forventet dødelighet blant gifte i samme alder.

1–7 dager 8–30 dager 31–100 dager 100–365 dager 2–3 år 4–5 år 6–7 år
Menn 53 % 47 % 29 % 25 % 19 % 20 % 21 %
Kvinner 73 % 45 % 31 % 24 % 20 % 19 % 22 %

I tillegg til økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom oppdaget også forskerne økt risiko for å dø som følge av kreft, luftveissykdommer, eksterne årsaker og andre årsaker blant personene som nylig hadde mistet ektefellen sin.

Leave a reply