– Resultatene tyder på at kombinasjonsbehandlingen optimaliserer pumpefunksjonen til venstre ventrikkel gjennom at dobutamin øker kontraksjonskraften samtidig som ivabradin forlenger den diastoliske hjertefasen. Hjertet bruker kortest mulig tid i den energikrevende pumpefasen, slapper av raskt og legger til rette for optimal fylling gjennom å forlenge varigheten av fylningsfasen, forklarer førsteforfatter Jens Petter Bakkehaug og kollegene i tidsskriftartikkelen, som nylig ble publisert i Acta Physiologica.

I studien ble 12 griser påført gjentatte blokkeringer i blodtilførselen til hjertet slik at funksjonen til venstre hjertekammer ble vesentlig svekket, ikke ulikt det som skjer ved akutt hjertesvikt. I de mest alvorlige tilfellene er ikke hjertet i stand til å pumpe nok blod ut til kroppens organer. En viktig del av behandlingen er å tilføre dobutamin, som stimulerer de beta-adrenerge reseptorene i det sympatiske nervesystemet og dermed øker hjertets minuttvolum, altså mengden blod som pumpes ut av hjertet for hvert minutt. Dette minuttvolumet er produktet av hvor mange slag hjertet slår i minuttet og hvor mye blod som pumpes ut for hvert hjerteslag, slagvolumet.

Når hjertefunksjonen svekkes går slagvolumet ned, og hjertet må kompensere ved å øke pulsen. En ulempe med dobutamin er at det øker pulsen ytterligere uten å gjenopprette slagvolumet til opprinnelige verdier, og det var nettopp det som skjedde da grisene i eksperimentet fikk tilført legemiddelet. Høy hvilepuls øker faren for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Ivabradin, eller Procoralan, er et annet legemiddel som nylig ble godkjent i behandlingen av kronisk hjertesvikt, som tilleggsbehandling for pasienter som har høy hvilepuls. Forskerne gav grisene ivabradin en halv time etter at de hadde fått dobutamin, og da sank pulsen igjen, mens slagvolumet økte slik at hjertets minuttvolum ble opprettholdt. Økningen i slagvolumet skyldtes at ivabradin økte fylningstida til hjertet slik at det ble bedre fylt med blod mellom to hjerteslag.

På bakgrunn av resultatene tar forskerne nå til orde for en studie som undersøker effekten av ivabradin ved alvorlig og akutt hjertesvikt med diastolisk dysfunksjon.

LES OGSÅ:

Ny hjertesviktmedisin kan øke belastningen på hjertet

Leave a reply