Dobling av fedme i Tromsø på 14 år

Andelen innbyggere med fedme i Tromsø doblet seg mellom 1994 og 2008. Også gjennomsnittlig BMI i byen har økt markant.