Hjerte- og karsykdom er bare ett av mange helseproblemer relatert til fedme. Nylig publiserte tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at så mange som 20 % av befolkningen har en BMI som tilsvarer fedme, altså høyere enn 30 kg/m2. Enkelte studier indikerer at fedmebølgen kan være i ferd med å bremse opp, og nå har forskere i Tromsø benyttet data fra tre Tromsø-undersøkelser til å undersøke utviklingen av BMI og fedme i byen mellom 1994 og 2008.

Forskerne analyserte data av til sammen 29 688 tromsøværinger som deltok i Tromsø 4 (1994–1995), Tromsø 5 (2001–2002) og/eller Tromsø 6 (2007–2008). I løpet av de 13 årene mellom de tre undersøkelsene økte gjennomsnittlig BMI for menn fra 25,6 til 27,3, mens den økte fra 24,7 til 26,6 for kvinner. Det var en økning i BMI i alle aldersgrupper.

Videre hadde 20,4 % av mennene og 20,2 % av kvinnene BMI tilsvarende fedme i 2008, en andel som var mer enn dobbelt så høy som på midten av 1990-tallet. Den største økningen i både BMI og fedme skjedde mellom Tromsø 4 og Tromsø 5, men det var også en liten økning videre fram til Tromsø 6.

Forskerne studerte også utviklingen blant de 9 845 personene som hadde deltatt i både Tromsø 4 og Tromsø 6. Det viste seg at mennene hadde gått opp gjennomsnittlig 4 kg, mens kvinnene hadde gått opp 4,2 kg i løpet av disse 13 årene. Også blant disse deltakerne var andelen med fedme doblet til ca. 20 % i løpet av perioden.

Basert på resultatene konkluderer forskerne med at fedme og gjennomsnittlig BMI fortsatt økte i Tromsø fram til 2008. De anser det også som bekymringsfullt at økningen har vært størst i de yngre aldersgruppene. Like fullt kan den markert lavere økningen fra 2001 og utover tyde på at fedmebølgen ikke vokser like raskt som den gjorde på slutten av 1990-tallet.

Sjekk din BMI:

Leave a reply