Risikoen for hjerte- og karsykdom reduseres som følge av en fedmeoperasjon. Derfor ble forskerne bak en ny studie overrasket over at nivåene av trimetylamin-N-oksid (TMAO) økte markant etter slik kirurgi.

– Vi hadde forventet at bariatrisk kirurgi, som er vist å redusere kardiovaskulær risiko, også ville redusere TMAO, som er forbundet med økt kardiovaskulær risiko, sier førsteforfatter Marius Trøseid som er overlege ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Les også: Reduserte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom etter fedmeoperasjon

Ikke økte nivåer sammenlignet med slanke

Produksjonen av trimetylamin-N-oksid (TMAO) i leveren er avhengig av sammensetningen til bakteriefloraen i tarmen. TMAO er etablert som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, og promoterer åreforkalkning blant annet gjennom å bidra til at mer LDL-kolesterol fester seg til åreveggene. Høye nivåer forbindes blant annet også med dårligere utfall for pasienter med hjertesvikt.

Les også: Bakteriefloraen i tarmen kan ha betydning for hjertesvikt

Forskerne målte nivåene av TMAO hos 34 personer med fedme som skulle gjennomføre en fedmeoperasjon ved Nordlandssykehuset i Bodø. Sammenlignet med 17 kontrollpersoner med lavere BMI var TMAO-nivåene ikke forhøyet før operasjonen og endret seg heller ikke som følge av livsstilsendringene pasientene måtte gjennomføre i de tre siste månedene før operasjonen. Imidlertid var altså nivåene kraftig økt ett år etter fedmekirurgien. Resultatene skal publiseres i tidsskriftet Metabolic Syndrome and Related Disorders.

TMAO-nivåene avhenger av hva vi spiser

Egg, meieriprodukter og rødt kjøtt er de viktigste kildene våre til karnitin og kolin i kosten. Det er disse to stoffene som er utgangspunktet for dannelsen av trimetylamin, som omdannes til TMAO i leveren. TMAO kan også dannes fra karnitin via metabolitten γ-butyrobetaine (γBB).

Etter livsstilsendringene før operasjonen var nivåene av både kolin og karnitin redusert sammenlignet med før livsstilsintervensjonen, men nivåene steg igjen etter operasjonen. γBB-nivåene endret seg i likhet med TMAO-nivåene ikke som følge av livsstilsintervensjonen, men var signifikant økt ett år etter operasjonen. De økte γBB-nivåene støtter forskernes teori om at økningen i TMAO skyldes endringer i tarmfloraen.

– Dette åpner for to muligheter – enten at fedmekirurgi induserer potensielt uheldige endringer i tarmfloraen, eller at TMAO ikke er en egnet risikomarkør hos denne pasientgruppen, sier Trøseid. Forskerne konkluderer med at det er behov for nye studier som ser på sammenhengen mellom bakteriefloraen i tarmen etter fedmekirurgi og risikoen for hjerte- og karsykdom på lang sikt.

Leave a reply