Professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen har ledet den nye danske studien som ser på sammenhengen mellom diabetes hos mor og medfødt hjertefeil hos barnet.

– Risikoen var like mye økt uavhengig av hvor lenge mor hadde hatt diabetes og hvor gammel hun var da hun fikk sykdommen, skriver Øyen og kollegene i tidsskriftartikkelen om studien, som nylig ble publisert i svært høyt rangerte Circulation. Risikoen var heller ikke forskjellig ut fra hva slags behandling kvinnene med diabetes fikk.

Mer enn to millioner danske barn

Koblingen mellom diabetes hos mor og hjertefeil hos barnet er velkjent fra tidligere studier, men dette er den største som er gjennomført på området. 2 025 727 danske barn ble inkludert i studien, noe som utgjør alle som ble født mellom 1978 og 2011 med unntak av de som hadde kromosomavvik eller mødre med medfødt hjertefeil. 7296 av barna i studien var født av mødre som hadde diabetes før de ble gravide, mens til sammen 16 325 ble født med en hjertefeil.

Studien er dessuten den første som viser at den økte risikoen gjelder i like stor grad for både diabetes type 1 og type 2, og at den økte risikoen ikke har endret seg over tid. 75 % av alle tilfeller av medfødt hjertefeil blant barn av kvinner med diabetes kunne tilskrives diabetessykdommen. Derimot var diabetes som oppstod underveis i svangerskapet (svangerskapsdiabetes) bare i langt mindre grad koblet til økt risiko for medfødte hjertefeil.

– Vi mener derfor det er sannsynlig at det er påvirkningen fra forhøyede glukoseverdier meget tidlig i svangerskapet som kan føre til en forringet utvikling av fosterets hjerteanlegg, sier Øyen til Dagens Medisin, som også har omtalt studien. Alternativt kunne gener som både øker risikoen for diabetes og hjertefeil ha spilt en rolle, men forskerne mener det er mindre sannsynlig ettersom de ikke fant noen sterk økning i risiko for hjertefeil hos barn født av mødre som fikk diabetes på et senere tidspunkt enn fødselen.

Gjelder alle typer hjertefeil

Dersom mor hadde opplevd akutte komplikasjoner av diabetes i form av både koma og ketoacidose, var risikoen for medfødt hjertefeil nesten åtte ganger høyere enn hos barn født av mødre uten diabetes. Også hos de som bare hadde hatt én av disse akuttkomplikasjonen var risikoen enda høyere enn hos mødre med diabetes uten komplikasjoner. Slike akutte komplikasjoner er et tegn på dårlig regulert blodsukker, og ifølge forskerne nok et uttrykk for at høyt blodsukker hos mor kan forårsake defekter på fosterets hjerte.

Videre undersøkte forskerne 12 ulike kategorier av medfødte hjertefeil, og risikoen for alle typene var økt for barn av mødre med diabetes. Risikoen for feil knyttet til utløpstrakten som fører blod ut fra hjertet var imidlertid høyere enn risikoen for andre typer feil. Også risikoen for fødselsdefekter i andre organer enn hjertet var noe økt hos barn født av mødre med diabetes, men langt mindre enn risikoen for hjertefeil. Dette indikerer ifølge forskerne at hjertets utvikling er mer sårbar for høyt blodsukker enn andre organer i kroppen.

– Det er viktig at kvinner med diabetes informeres om muligheten for misdannelser, slik at de kan forebygge ved å oppnå nesten normale blodsukkerverdier før de blir gravide, sier Øyen til Dagens Medisin.

Studien er også omtalt i en lederartikkel i samme nummer av CirculationForfatteren av lederartikkelen framhever styrkene ved studien sett opp mot tidligere og mindre studier på området, og beskriver funnene som en klar indikasjon på at diabetes før svangerskapet er en viktig og modifiserbar risikofaktor for både medfødt hjertefeil og andre fødselsdefekter. Han understreker samtidig at resultatene fra studien trolig kan generaliseres til mange andre befolkningsgrupper rundt omkring i verden hvor diabetesforekomsten blant gravide har økt de siste tiårene.

The study by Øyen et al. is a valuable reminder that today the clinical and public health communities, including professional health societies, are faced with a unique opportunity for reducing the public health burden of congenital heart dieseases through greater and more concerted efforts for improving the management of maternal pregestational diabetes mellitus.

Fra lederartikkelen

LES OGSÅ:

Fosterhjerter svekket hos gravide med fedme

Leave a reply