Diabetes øker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom, og de pasientene som har aller høyest blodsukker har også den aller høyeste risikoen. I en tidligere publisert studie har forskere ved NTNU i Trondheim vist at moderat fysisk aktivitet kan fjerne den økte hjerte- og karrisikoen som er forbundet med diabetes, og nå har forskerne undersøkt om langtidsblodsukkeret til diabetikerne spiller noen rolle for effekten av fysisk aktivitet.

Les mer: Trening kan hindre hjerteinfarkt ved diabetes

Studien er basert på data fra 53.549 deltakere i Den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2, 1995–1997). Innen utgangen av 2008 hadde 1.710 av disse personene dødd som følge av hjerte- og karsykdom, 619 av dem på grunn av koronarsykdom. Risikoen var høyere for personer med diabetes, og ekstra høy for de som ble kategorisert med høyt langtidsblodsukker (HbA1c på 8 % eller høyere).

Videre viste analysene at den fordelaktige effekten av fysisk aktivitet var størst i den gruppa av diabetespasientene som hadde høyest langtidsblodsukker. Mens inaktive i denne gruppa hadde mellom to og tre ganger høyere risiko for hjerte- og karrelatert død enn inaktive personer uten diabetes, hadde de som oppgav å være fysisk aktive ikke høyere risiko enn inaktive ikke-diabetikere.

Forskerne konkluderer med at det bør oppfordres til fysisk aktivitet på fritida for å redusere risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom blant pasienter med diabetes og dårlig blodsukkerkontroll. Fysisk aktivitet kan redusere kroppsvekta, blodsukkeret, blodtrykket og kolesterolet, og alt dette er etablerte risikofaktorer for hjerte- og karrelatert død blant personer med diabetes. Dette kan forklare hvorfor fysisk aktivitet bidrar til å forhindre dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom i denne pasientgruppa. Hvorfor effekten er størst blant diabetikere med høyere langtidsblodsukker er mer usikkert, og må undersøkes nærmere i nye studier.

Leave a reply