Abdominale aortaaneuismer rammer én av ti menn over 75 år, og må opereres hvis de er større enn 5,5 cm for å hindre at hovedpulsåren sprekker. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus har nå publisert resultater som viser at prognosen etter en slik operasjon er signifikant dårligere for pasienter som har diabetes.

Les også: 7 av 10 dør når utposning på aorta sprekker

Kun sju av de 66 pasientene som deltok i studien var diagnostisert med diabetes i forkant av operasjonen, som fant sted mellom oktober 2006 og september 2007. Målinger av langtidsblodsukkeret (HbA1c) viste imidlertid at hele 25 % av pasientene tilfredsstilte kravene til en diabetesdiagnose. 43 % av deltakerne døde i løpet av en oppfølgingsperiode på median seks år, og diabetes diagnostisert via HbA1c var forbundet med flerdoblet risiko for å dø uavhengig av andre faktorer. Alle pasientene uten kjent diabetes gjennomførte også en oral glukosetoleransetest, men de 23 % av pasientene som hadde diabetes ut fra denne testen hadde ikke økt dødelighet.

Forskerne konkluderer med at diabetes definert av HbA1c-verdier på 6,5 % eller høyere er en viktig bestemmelsesfaktor for tidlig død etter kirurgisk behandling av et abdominalt aortaaneurisme. De understreker at datamaterialet deres er sparsomt og at funnene bør bekreftes i større studier. Denne studien undersøkte ikke årsaksmekanismer, men en sammenheng mellom høyt langtidsblodsukker og økt dødelighet kan potensielt skyldes at høye HbA1c-verdier er et uttrykk for økt betennelse i karsystemet.

Leave a reply