Omtrent 15 % av alle pasienter med diabetes får fotsår som er knyttet til sykdommen, noe som er den vanligste årsaken til at personer med diabetes må amputere beinet. Sykdommen skyldes blant annet diabetesrelatert nerveskade og nedsatt blodsirkulasjon i føttene, og er vanskelig å behandle, spesielt dersom man har stor grad av åreforkalkning i beina.

Tidligere studier har vist at deprimerte har økt risiko for å utvikle både diabetes og diabetisk fotsår, men nylig undersøkte norske forskere dette for første gang på et stort europeisk befolkningsutvalg som ble fulgt i mange år.

Av 36.000 personer som deltok i Helseundersøkelen i Nord-Trøndelag i både 1995–1997 (HUNT2) og 2006–2008 (HUNT3) oppgav 9,2 % symptomer på depresjon ved den første helseundersøkelsen. Det viste seg at disse deltakerne hadde 30 % økt risiko for å utvikle diabetes innen HUNT3 sammenlignet med personer uten depresjon, men risikoforskjellen ble borte da forskerne justerte for faktorer som potensielt kan påvirke resultatet (alder, kjønn og BMI).

Risikoen for at personer med diabetes utviklet diabetisk fotsår var imidlertid økt hos deprimerte også i de justerte analysene. Blant personene med sterkest symptomer på depresjon var risikoen så mye som tredoblet sammenlignet med deltakerne uten symptomer på depresjon. Spesielt menn og eldre viste seg å være utsatt for slike fotsår.

– Helsepersonell bør sjekke føttene til personer med diabetes, har førsteforfatter Marjolein Iversen uttalt til Dagens Medisin i forbindelse med studien.

Leave a reply