En betydelig andel av pasientene som blir behandlet for koronarsykdom rammes på nytt i løpet av få år. Det kan være mange barrierer som må brytes for å leve mer i tråd med retningslinjene for å hindre ny hjerte- og karsykdom, og NOR-COR-prosjektet ser på en lang rekke sosiodemografiske, medisinske og psykososiale faktorer som potensielt kan spille inn. En nylig publisert artikkel fra prosjektet har sett på hva som skiller de 1127 pasientene som godtok å delta fra de 229 som ikke ville være med i den kliniske studien.

Forskerne kunne konkludere med vesentlig høyere samsykelighet blant ikke-deltakerne enn deltakerne. Blant annet var andelen med depresjon tre ganger høyere blant de som ikke ville være med i studien enn blant de som godtok å bli med, og det samme gjaldt for angst. Det viste seg også at flere ikke-deltakere enn deltakere hadde høyt blodtrykk eller diabetes. I tillegg var de som ikke deltar oftere kvinner, tilhørte en etnisk minoritet eller bodde for seg selv. Dette er ifølge forskerne viktige faktorer å ta hensyn til i arbeidet med å forbedre forebygging av gjentatt hjerte- og karsykdom.

LES OGSÅ:

NOR-COR: Hvorfor lever ikke hjertepasienter sunnere?

Leave a reply