Færre får delirium (akutt forvirring) med ny aortastenosebehandling

En vesentlig andel av eldre pasienter som får operert inn ny aortaklaff opplever delirium i dagene etter inngrepet. En mindre invasiv, kateterbasert metode kan redusere risikoen.